Services

Principalele servicii oferite de catre firma noastra sunt:

– consultanta juridica in toate materiile dreptului intern si de asemenea, pe probleme de drept european. Consultanta se poate oferi si in scris prin intocmirea unui raport de specialitate;

– redactare documente, contracte, cereri adresate institutiilor publice;

– infiintare societati comerciale, fundatii si asociatii, inclusiv realizarea oricaror acte modificatoare in cadrul acestora, privind statutul lor juridic in exercitarea activitatilor noastre suntem asistati dupa caz de colaboratori de specialitate.

Traduceri : Oferim Servicii de Traduceri autorizate si specializate din urmatorele limbi : Engleza, Turca , Germana 

Imigrari : Aviz de munca , Permis de sedere , Reintregirea familiei ,prelungirea dreptului de sedere ,Vize .-

 -Oferim consultanta si asistenta juridica in domeniul imigrarii    conform legislatiei din Romania : OUG nr.194/2002;OG 25/2014;  OUG 102/2005 . Venim in sprijinul tuturor celor care necesita un sfat  juridic promt si competent din domeniul imigratiei 

Obtinerea de avize pentru :angajare, detasare sau schimbare de angajator 

 Obtinerea Formularului A1

Inregistrare rezidenta pentru cetatenii din spatiile UE/CEE/CH 

Obtinere si prelungire domiciliu stabil in Romania 

Obtinerea si prelungirea tuturor tipurilor de permise de sedere

Reintregirea familiei pentru cetatenii Romani, a cetatenilor UEsi Non -UE 

Invitatii de scurta sedere: Vizita ,Turism ,Afaceri 

Programari IGI/MAE 

Furnizare date privind cetatenia Romana 

Certificat multilingv/ supralegalizat 

Asigurari 

Echivalari diplome studii 

Preschimbare permise de conducere 

Schimbare Nume pe cale administrativa 

Acte stare civila : Rectificari ,duplicate/mentiuni divort /deces 

Transcrieri acte stare civila 

Sevicii complete Registrul Comertului 

Marca inregistrata si alte formalitati OSIM 

Litigii Dreptul Muncii 

Asistare si redactare contracte comerciale 

Asistare ,redactare si certificare acte constitutive 

Recrutare Personal 

Prin colaborarea cu agenții de recrutare din Bangladesh , vă oferim posibilitatea de a angaja în companiile dumneavoastră muncitori străini calificati si  necalificati pentru diferite domenii: construcții, horeca și producție.

Winz Solution faciliteaza relatia  dintre angajator si angajat constituind o  solutie sigura  creata pentru un management rapid si eficient  al fortei de munca.  

Winz Solution  oferă servicii flexibile și complete, adaptate nevoilor specifice clienților, care acoperă o gamă largă de probleme privind  dreptul imigrației și aspecte referitoare la  mobilitatea internațională.

Pe tot parcursul de recrutare vă suntem alături cu suport și informații necesare.

Oferim o gamă completă de servicii de imigrare, precum : 

Obținere documente

Ne ocupăm de toate birocrația astfel încât tot procesul să fie rapid și simplu

Servicii de conformitate prin care oferim asistență clienților în îndeplinirea cerințelor legislației privind imigrația. 

Evaluarea solicitărilor de imigrare pentru călătoriile în scop de afaceri, detașări, transferuri și angajările noi. 

Consiliere cu privire la abordarea și punerea în aplicare a procedurilor de imigrare.. 

Servicii de asistență pentru depunerea cererilor și obținerea vizelor necesare, a permiselor de muncă și de ședere atât pentru angajați cât și pentru membrii familiilor lor.  

 Traduceri, notarizări, legalizări ale documentelor personale ale persoanelor fizice (caziere juridice, diplome de studii, certificate de căsătorie, certificate de naștere, etc.). 

Monitorizarea termenelor limită și gestionarea proceselor de prelungire a dreptului de ședere in România. 

Oferim consultanță juridică pentru obținerea oricărui tip de viză de la Oficiile Consulare ale României din străinatate: pregătirea dosarului conform cerințelor MAE, scanarea actelor și încarcarea pe portal. 

Oferim pachetul complet: De la identificarea, recrutarea personalului străin și întocmirea documentațiilor necesare până la aducerea lucrătorilor străini în România.

INFIINTARE SRL

De la denumirea societății până la alegerea codurilor CAEN, te ajutăm să iei cele mai bune decizii la început de drum.

O societate cu răspundere limitată este o formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de business având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic de membri. 

Capitalul social necesar pentru infiintarea unei SRL nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei

Asociatii societatii cu raspundere limitata pot fi atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Numarul maxim al asociatilor societatii cu raspundere limitata este de 50 de asociati (art. 12 din Legea nr. 31/1990). Legea permite infiintarea unei societati cu raspundere limitata si de catre un singur asociat, persoana fizica sau persoana juridica.

DOCUMENTE NECESARE:

Actul de identitate al asociatilor

Documentele din care rezulta locatia sediului social

Actul de identitate al proprietarilor sediului social si al punctului de lucru, dupa caz

SERVICIUL OFERIT:

Consultanta GRATUITA

Rezervarea denumirii societatii la Registrul Comertului

Redactarea documentelor de infiintare (act constitutiv, contract de comodat/inchirere, declaratii pe propria raspundere, documentele de autorizare ONRC ale activitatilor societatii, declaratia de beneficiar real, alte documente)

Depunerea online a dosarului de infiintare la ONRC

Predarea catre client, prin curier, a documentelor originale

MODIFICARE SEDIU SOCIAL

Modificarea sediului social presupune schimbarea adresei sediului initial ales fie in acelasi judet,  fie intr-un judet nou.

DOCUMENTE NECESARE:

Ultimul act constitutiv

Documentele privind noua locatie aleasa pentru sediul social

Acte de identitate ale asociatilor

Certificatul de inregistrare al societatii si certificate constatatoare (sediu/punct de lucru/terti)

SERVICIUL OFERIT:

Consultanta GRATUITA

Intocmirea documentatie specifica pentru depunerea la Registrul Comertului ( act constitutiv actualizat, contract de comodat/ inchiriere, alte tipuri de documente)

Depunerea online a dosarului de mentiune la ONRC

Predarea catre client, prin curier, a documentelor originale

PRELUNGIRE VALABILITATE SEDIU SOCIAL

In cazul in care, la momentul constituirii societatii, actul care ofera folosinta spatiului pentru sediul social nu a fost intocmit pe o perioada nelimitata, acesta trebuie prelungit printr-un act aditional sau cu un nou contract. 

DOCUMENTE NECESARE:

Acte de identitate ale asociatilor/ persoana fizica

Actul constitutiv actualizat

Certificate constatatoare actualizate

Certificat de inregistrare

Act aditional pentru prelungirea valabilitatii sediului social

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate este o descriere detaliata a activitatilor economice pe care o persoana juridica le poate desfasura.

Obiectul de activitate poate fi unic sau poate fi reprezentat de o diversitate de servicii.

Atat activitatea principala cat si cele secundare pot fi modificate in decursul existentei entitatiii juridice, in functie de natura activitatii, fie in sensul renuntarii la codurile CAEN initiale, fie in sensul inlocuirii (dar pastrarii celor initiale) cu altele noi.

DOCUMENTE NECESARE:

Acte de identitate ale asociatilor

Actul constitutiv actualizat

Certificate constatatoare actualizate

Certificat de inregistrare

MODIFICARE CODURI CAEN SECUNDARE

Codurile CAEN secundare pot fi inlocuite in toata perioada existentei unei entitati juridice, ori de cate ori este nevoie.

DOCUMENTE NECESARE:

Certificate constatatoare actualizate

Certificat de inregistrare

Act constitutiv actualizat

DESCHIDERE/ INCHIDERE PUNCT DE LUCRU

Punctul de lucru poate sa reprezinte  o locatie de birouri,  de depozitare sau de comercializare a bunurilor societatii, fie ca vorbim despre produse sau servicii.

Pentru ca desfasurarea activitatii societatii sa se realizeze in deplina legalitatea, este obligatoriu ca activitatile ce se vor desfasura in locatia cu destinatie de punct de lucru, vor trebui autorizate si de catre celalalte institutii abilitate : autorizatie de functionare de la primarie, avize de functionare de la mediu, ISU, etc).

DOCUMENTE NECESARE

Ultimul act constitutiv

Documente privind locatia sediului secundar

Acte de identitate ale proprietarilor spatiului

Dovada detinerii proprietatii

Dovada inchiderii punctului de lucru, dupa caz

CESIUNE DE PARTI SOCIALE

Operatiunea de cesiune a partilor sociale  sau de transmitere a partilor sociale intre asociati presupune incheierea unui contract de cesiune prin care o parte (asociatul cedent) cedeaza altei parti (asociatul cesionar) un numar partial sau total de parti sociale.

DOCUMENTE NECESARE:

Ultimul act constitutiv al societatii

Acte de identitate ale asociatului existent si ale noului asociat

Alte documente ( in situatia modificarii denumirii, sediului social, etc)

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

Majorarea capitalului social al unei societati se poate realiza fie prin aport in numerar, fie prin aport in natura (bunuri mobile sau imobile)

Majorarea prin numerar se realizeaza prin varsarea unor sume de bani in contul societatii fie de catre asociatii existenti, fie de catre un nou asociat care, prin aceasta procedura ii va fi atribuit si un numar de parti sociale raportate la valoarea depusa.

In situatia majorarii de capital social in natura, este necesar ca bunul ce va deveni aport la capitalul social sa aiba o valoare determinata rezultata dintr-un document (inscris) oficial : raport de expertiza, contract de vanzare cumparare, contract de donatie, act de adjudecare, etc.

DOCUMENTE NECESARE:

Ultimul act constitutiv

Dovada aportului la capitalul social ( foaie de varsamant sau documentele de detinere a bunului mobil/imobil)

Cartea de identitate a noului asociat, daca este cazul

REDUCERE CAPITAL SOCIAL

Reducerea capitalului social reprezinta o modalitate de adaptare a capitalului social la constrangerile unei situatii financiare deficitare, la restrangerea obiectului de activitate al societatii. sau, in unele situatii, ca urmare a retragerii unui asociat.

DOCUMENTE NECESARE:

ultimul act constitutiv

 extras Monitorul Oficial de publicarea a deciziei de reducerea a capitalului social

SCHIMBARE ADMINISTRATOR

Administratorul este persoana fizica sau persoana juridica, asociata sau neasociata, care efectueaza toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.

Decizia de a schimba administratorul/ii se ia de catre toti asociatii, prin hotarare AGA.

DOCUMENTE NECESARE:

Act de identitate administrator nou

Certificate constatatoare actualizate

Certificat de inregistrare

Act constitutiv actualizat

Cazier fiscal

MODIFICARE DENUMIRE SOCIETATE

 Schimbarii denumirii initiale a societatii reprezinta o optiune  des intalnita in cadrul preluarii partilor sociale ale unei alte societati  (cesiune) sau, daca activitatea ce urmeaza a fi prestata la acel moment nu isi mai gaseste reprezentarea in denumirea initiala.

DOCUMENTE NECESARE:

Acte de identitate ale asociatilor

Actul constitutiv actualizat

Certificate constatatoare actualizate

Certificat de inregistrare

SUSPENDARE ACTIVITATE

Suspendarea activitatii firmei se poate face pe o perioada de maxim 3 ani. In perioada suspendarii activitatii firma nu mai poate emite facturi dar poate sa faca cateva activitati legate de conturile sale bancare precum si incasarea facturilor emise inainte de suspendarea activtatii.

Decizia de reactivare a societatii se poate lua oricand in perioada de suspendare si se poate reveni ulterior asupra ei, operand aceeasi perioada de maxim 3 ani.

Nu exista prevederi legale care sa limiteze numarul solicitarilor de suspendare a activitati unei societati comerciale.

DOCUMENTE NECESARE:

Acte de identitate ale asociatilor

INTOCMIRE SI REVIZUIRE CONTRACTE

Redactam, asistam si negociem alaturi de clientii nostri urmatoarele tipuri de contracte: contracte de prestari servicii, contracte de antrepriza, contracte de executie de lucrari si a celor subsidiare acestora, contracte de asociere, contracte de subantrepriza, contracte de furnizare, contracte de asistenta tehnica, contracte de cesiune, contracte de imprumut, contracte de servicii web, contracte de transport,etc.

OBTINERE DOCUMENTE A1

Formularul A1 este un document folosit in Uniunea Europeana care atesta afilierea unui lucrator detasat intr-un alt stat membru U.E. la sistemul de asigurari sociale din tara de origine.

Lucratorul detasat intr-un alt stat, care poseda asupra sa Formularul A1, ramane asigurat in cadrul sistemului de securitate sociala al tarii de origine si astfel nu are obligatia de a plati asigurare in tara in care lucreaza temporar.

Formularul a1 faciliteaza situatia persoanelor care lucreaza in strainatate pe o perioada scurta de timp astfel:

Posesorul beneficiaza de asigurare sociala neintrerupta in tara de origine.

Persoanele care poseda Formularul A1, NU au nevoie de permis de munca.

Detasarea salariatilor intr-un alt stat membru U.E., se face pe o perioada determinata de 2 ani.

OBTINERE AVIZ DE MUNCA IN SCOP DE ANGAJARE

Doriti sa munciti in Romania si aveti cetatenia unui stat din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European? Trebuie sa gasiti un angajator si sa sustineti probele impuse de acesta. Daca se decide sa va angajeze, acesta va obtine aviz de angajare. Puteti fi angajat in Romania la un singur angajator, persoana fizica sau juridica.

Angajatorul va obtine avizul de angajare de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care are sediul social. Pentru aceasta, va depune o serie de documente.

CONDITII PENTRU OBTINEREA AVIZULUI

La depunerea cererii pentru eliberarea avizului de angajare/detașare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii va plăti astfel

pentru avizul de angajare pentru lucrator permanent, detasat, transfrontalier, stagiar, inalt calificat, au pair, angajatorul va achita echivalentul in lei a 100 euro;

pentru avizul de munca pentru lucrator sezonier, angajatorul va achita echivalentul in lei a 25 euro;

echivalentul in lei a 25 euro in cazul in care angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain titular al dreptului de sedere temporara pentru studii dupa absolvirea studiilor sau pentru titularul dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei, precum si in cazul schimbarii angajatorului sau a functiei, la acelasi angajator;

Chitanta se va prezenta in original, cu semnatura si stampila unitatii de trezorerie. In situatia in care taxa de eliberare a avizului de angajare/detasare nu este achitata la trezorerie, pe documentele prin care a fost achitata taxa, unitatile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnatura si stampila, incasarea sumelor respective, in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat.

Daca nu aveti cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European va puteti angaja in Romania, cu aviz de angajare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;

Indepliniti conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;

Faceti dovada faptului ca sunteti apt din punct de vedere medical sa desfasurati activitatea respectiva;

Nu aveti antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasurati sau urmeaza sa o desfasurati pe teritoriul Romaniei;

Va incadrati in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului;

Angajatorul are achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;

Angajatorul desfasoara activitati compatibile cu functia pentru care se solicita incadrarea in munca a strainului;

Angajatorul/beneficiarul prestari servicii sa nu fi fost sanctionat pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala, in ultimele 6 luni anterioare solutionarii cererii in cazul lucratorilor permanenti/sezonieri/stagiari/transfrontalieri/inalt calificati/au pair/detasati/ICT.

Nu trebuie indeplinite prevederile punctului nr.1 de mai sus daca va incadrati in urmatoarele categorii:

detineti functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina si sunteti singura persoana numita in aceasta functie;

sunteti sportiv profesionist si aveti dovezi ca ati desfasurat o activitate similara in alta tara;

solicitati un aviz de angajare pentru lucratori transfrontalieri;

solicitati un aviz de angajare pentru lucratori sezonieri;

CATEGORII DE LUCRATORI

In functie de tipul activitatii pe care doriti sa o desfasurati in Romania, va puteti angaja ca:

lucrator permanent – strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare;

lucrator stagiar – strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei in baza avizului de angajare, titular al unei diplome de invatamant superior sau care urmeaza o forma de invatamant superior intr-o tara terta, care participa pe teritoriul Romaniei la un program de stagiu, cu durata determinata, in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale sau obtinerii unei calificari profesionale, precum si al imbunatatirii cunoştintelor lingvistice şi culturale;

lucrator sezonier – strainul care isi mentine resedinta principal intr-un stat tert, dar locuieste temporar pe teritoriul Romaniei, fiind incadrat in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca pe durata determinata, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor;

lucrator transfrontalier – strainul, cetatean al unui stat ce are frontiera comuna cu Romania şi care locuieşte in zona de frontiera a statului respectiv, incadrat in munca intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare;lucrator inalt calificat – strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare;

lucrator detaşat – strainul calificat, detasat temporar de la intreprinderea stabilita intr-o tara terta, la care este si ramane angajat cu contract de munca valabil, la un beneficiar al prestarii de servicii care apartine acelei intreprinderi sau aceluiasi grup de intreprinderi cu intreprinderea de la care se face detasarea ori cu care intreprinderea a incheiat un contract care presupune detasarea unui angajat al acesteia pe teritoriul Romaniei;

lucrator ICT (persoana transferata in cadrul aceleiaşi companii) – strainul care locuieşte intr-o tara terta la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer in cadrul aceleiaşi companii;

lucrator au pair – strainul incadrat in munca temporar de o familie gazda, pe teritoriul Romaniei, pentru a-si imbunatati cunostintele si competentele lingvistice in schimbul unor activitati casnice usoare si de ingrijire a copiilor. Inspectoratul General pentru Imigrari solutioneaza cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detasare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulata de angajatorul unui posesor de Carte albastra a Uniunii Europene obtinuta intr-un alt stat membru se solutioneaza in termen de 15 zile de la data primirii.

Avizul de angajare/detasare se anuleaza de Inspectoratul General pentru Imigrari in urmatoarele cazuri:

a) se constata ulterior ca la data eliberarii avizului de angajare/detaşare nu erau indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta in acest sens;

b) se constata ulterior ca avizul de angajare/detaşare a fost obtinut pe baza unor documente false sau falsificate;

c) angajatorul/beneficiarul prestarii de servicii nu se prezinta la Inspectoratul General pentru Imigrari in vederea ridicarii avizului de angajare/detaşare, in termen de 30 de zile de la data programata pentru solutionarea cererii;

d) se constata ca pana la obtinerea vizei de lunga şedere pentru angajare in munca sau detaşare nu mai sunt indeplinite conditiile de eliberare a avizului de angajare/detaşare.

La cererea titularului, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza un duplicat al avizului de angajare/detaşare pierdut, deteriorat sau distrus.

Avizul de angajare/detaşare se pastreaza de catre angajator/beneficiarul prestarii de servicii pe durata intregii perioade de angajare sau detaşare. Angajatorul/Beneficiarul prestarii de servicii trebuie sa pastreze, cel putin pe durata perioadei de angajare/detaşare, o copie a permisului de şedere sau a documentului de calatorie din care sa rezulte legalitatea şederii strainului pe teritoriul Romaniei.

Dupa obtinerea avizului de munca, angajatorul trebuie sa va trimita acest document, iar dumneavoastra veti obtine viza de lunga sedere pentru angajare/detasare de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

PENTRU A PROGRAMA O INTALNIRE NE PUTETI CONTACTA TELEFONIC: (+40) 723069595

SAU NE PUTETI TRIMITE UN E-MAIL PE lauraguler@hotmail.com

Adresa Cabinet

Ne puteti vizita la adresa :

Adresa: Aleea Poiana Sibiului Nr.4 , Bl. Mc1 , Ap 3  Sector 6 Bucuresti 

Contact

Telefon:

(+40) 723069595

E-mail: lauraguler@hotmail.com

Email: Info.winz.ltd@gmail.com